Winchester W44 Gun Oil (1.8 fl. oz.) UPC 752080008444