P-38F/G Lightning 1:48 Scale Model Kit Tamiya 61120